Slagalica je igra strpljenja, vrsta zagonetke u kojoj je zadatak od više dijelova složiti traženi oblik, u dvije ili tri dimenzije. Dijelovi mogu biti istih ili različitih oblika, koji se na određeni način međusobno uklapaju. Kod nekih zadataka prvo treba izrezati dijelove i presložiti ih u novi oblik